Pünkösd Info

Pünkösd jelképei

galamb - pünkösd jelképei

Pünkösdről a legtöbb magyar embernek a piros szín jut eszébe, ami nem is csoda, hiszen az ünnep idejének környékén nyílik a pünkösdi rózsa. Valószínű a “piros pünkösd napján” kifejezésünk is ezért született meg. Vannak-e más szimbólumai pünkösd ünnepének? Melyek a pünkösd jelképei?

Pünkösd jelképei a kereszténységből

Pünkösd a kereszténységben a Szentlélek eljövetelének az ünnepe. Ennek történetéről a Lukács evangélista által írt Apostolok cselekedeteiben olvashatunk:

”Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak. Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek. Majd lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a Lélek szólásra indította őket.” (ApCsel 2,1-4.)

A fenti történetből kétféle szimbólum is fennmaradt. A szélzúgás és a lángnyelvek, vagyis a tűz a Szentlélek, így a pünkösd jelképeivé váltak. Ehhez kapcsolódnak a legrégebbi pünkösdi népszokások. Például a középkorban néhány templomban a toronyból szalmacsóvákat dobáltak le, ezzel emlékeztek a Szentlélek eljövetelére. A szélzúgást pedig kürtökkel, harsonákkal imitálták.

Festményeken ma is gyakran tűzzel ábrázolják a Szentlelket. Ma már azonban leggyakrabban a fehér galamb használatos a pünkösd jelképei közül. Ez a szimbólum egy korábbi történetből, Jézus megkeresztelkedésének leírásából eredeztethető, amit szintén a Bibliából ismerünk:

”Akkor Jézus Galileából elment Jánoshoz a Jordán mellé, hogy megkeresztelkedjék. János igyekezett visszatartani: »Nekem van szükségem a te keresztségedre – mondta –, s te jössz hozzám?« Jézus ezt mondta: »Hagyd ezt most! Illő, hogy mindent megtegyünk, ami elő van írva.« Erre engedett neki. Megkeresztelkedése után Jézus nyomban feljött a vízből. Akkor megnyílt az ég, és látta, hogy az Isten Lelke mint galamb leszállt és föléje ereszkedett. Az égből szózat hallatszott: »Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik.«” (Mt 3,13-17.)

Pünkösd jelképei a néphagyományból

A pünkösdhöz szorosan kapcsolódik a magyar néphagyományban a piros szín használata. Ez valószínűleg a pünkösd egyik jellemző virágának színére, a pünkösdi rózsának a színére utal. Még a templomokban is pirosra cserélik a díszítést és a papi öltözet színe is piros ilyenkor.

Ebből adódóan természetesen a pünkösdi rózsa is egy népi szimbóluma a pünkösdnek. Szokás pünkösdkor, hogy a mosdóvízbe pünkösdi rózsát tesznek, hogy egészségesek legyenek. Illetve a legények is pünkösdi rózsát tettek annak a lánynak az ablakába, akinek udvarolni akartak.

Pünkösd jelképei - pünkösdi rózsa

A zöld ág is egy pünkösd jelképei közül: szokás volt ilyenkor bodzaágat tenni a házakra, istállókra, kerítésre, hogy így tartsák távol a gonoszt, a rossz szellemeket.

Pünkösd jelképei mellett különféle pünkösdi népszokások elterjedtek: pünkösdi király és királynéválasztás, pünkösdölés, csíksomlyói búcsú.

Forrás: kisalföld.hu

Leave a Comment

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük